Behandeltarieven Fysiotherapie

Bent u aanvullend verzekerd?

Indien u aanvullend verzekerd bent, worden de behandelingen vergoed door de zorgverzekeraar. Zie hiervoor uw polis. Bij het eerste contact worden uw verzekeringsgegevens gecontroleerd en hoort u van ons hoeveel behandelingen vergoed worden. Het is belangrijk aan te geven of u al elders onder behandeling bent geweest voor fysiotherapie in het lopende kalenderjaar.

Heeft u alleen een basis verzekering?

Voor patiënten die geen aanvullende verzekering hebben, gelden per 1 januari 2019 onderstaande tarieven. Dan krijgt u een nota thuis.

*Indien een afspraak niet 24 uur van tevoren is afgezegd, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

*Tenzij anders vermeld, gelden de tarieven voor 30 minuten.

*Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum (zie hiervoor de betalingsvoorwaarden).

Betalingsvoorwaarden