Manuele Therapie

Manuele Therapie Is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie die zich richt op het behandelen van functiestoringen in gewrichten met als gevolg pijn, stijfheid en beperking van beweeglijkheid. Omdat gewrichten nooit onafhankelijk van elkaar functioneren, hoeft het dus niet zo te zijn dat het gewricht waar u klachten heeft, de oorzaak is van uw klacht: deze kan ook elders in uw bewegingsapparaat liggen. De manueel therapeut is een expert in het analyseren van deze complexe bewegingsstoornissen. Hij kan de functiestoringen verminderen en/of opheffen door het gebruik van verschillende mobilisatietechnieken in combinatie met oefeningen en advies. Hierdoor treedt er een verbetering van beweging op en een afname van klachten.

 Manuele Therapie wordt vaak ingezet bij rug- en nekklachten maar is in principe ook geschikt voor alle andere gewrichten en bijbehorende lichamelijke klachten zoals van de handen, voeten, armen en benen, ribben en kaak. Denk hierbij aan:

  • Gewrichtspijn, stijfheid en instabiliteit
  • Spierklachten zoals pijn, verlies van kracht en coördinatie
  • Uitstralingen in de ledematen (pijn, tintelingen of gevoelsveranderingen)
  • Hoofdpijn, duizeligheid opgewekt door het bewegen van de nek
  • Verkeerd aangeleerde bewegingen zoals compensaties en houdingsproblematiek

Toegankelijkheid

Net als bij fysiotherapie kunt u zonder verwijzing van een arts een afspraak maken met Tjitte, onze manueel therapeut.

Tarieven en vergoedingen

Tjitte heeft geen contract met zorgverzekeraars. Hij stuurt u aan het eind van de maand een rekening en deze kunt u vervolgens doorsturen naar uw verzekering. De zorgverzekeraar vergoedt hiervan, afhankelijk van uw polis, minimaal 75% en maximaal 100%. Voor de hoogte van de vergoeding kunt u uw verzekeraar raadplegen.

Voor meer informatie over onze manueeltherapeut klik hier of bezoek zijn website www.tjittekamminga.nl